Foredrag og dialog-aftner

Nybrud tilbyder foredrag og dialog-aftner til foreninger, menighedsråd, højskoler, virksomheder osv. Eksempler på foredrags-titler:
  • Buddha og Grundtvig kommer på besøg
  • Visdom som en del af menneskers, gruppers og samfunds liv – hvad vil visdom overhovedet sige i dag, og kan vi gøre noget for at give den plads?
  • Den religiøse og åndelige dannelse
  • Har folkekirken en fremtid – og hvad kan den lære af den nye spiritualitet?
  • Hvad kan buddhismen lære – hvad bør den lære, hvad har den allerede lært – i mødet med vesten?
  • Meditation i øst og vest
  • Hvad er tid? – kulturelle, religiøse og videnskabelige livtag med foranderlighed, endelighed og håb.
  • Globale fremtider og handlinger
Vi sætter et kontemplativt lys på tidens strømme og understrømme. Vi åbner dørene for åndelige og praktiske ressourcer i forskellige kulturers religiøse, kunstneriske og filosofiske arv – og i de moderne videnskabers grundpuls. Vi arbejder altid i en levende og udforskende udveksling med deltagerne, tæt på den levende erfaring,. Vi inddrager gerne dialoger som involverer deltagerne lidt mere end den traditionelle afsluttende spørgsmål-og-svar-runde. Alt efter tid og interesse vil vi også meget gerne sætte små meditative øvelser ind i programmet, og en fælles sang. Både form og temaer kan vi i det hele taget tilpasse så det svinger bedst muligt i jeres sammenhæng. Kontakt os for at forhøre jer eller aftale nærmere.