Visdom i arbejdslivet

Fordybelseskursus: 

Hvordan du får visdom med ind i dit arbejde. Dette kursus giver redskaber og perspektiver til at nære den. Opdag bagvedliggende sammenhænge og meningsgivende indsigter som kan vokse frem igennem et arbejdsliv . Og find roen og styrken til at de kan få gang på jorden – i relationer, arbejdetsprocesser og resultater.

Datoer: Fire aftner kl 17-20. Kurset er pga. coronakrisen udsat til efteråret 2021, datoer følger snarest.

Deltagere: 12-25 pladser.

Forudsætninger: Kurset er åbent for alle som ønsker dybde i den arbejdsmæssige side af tilværelsen. Vi håber dog at du i kursets forløb vil afsætte 2-3 timer om ugen til fordybelsesøvelser og baggrundslæsning.

Sted: vi mødes hos Anders Laugesen i Voldum mellem Aarhus og Randers. Der vil være mulighed for at deltage online en eller flere gange.

Kursuspris: 2500 kr

Tilmelding: Skriv en email til os på info@nybrud.dk, om at du gerne vil deltage i “Visdom i Arbejdslivet”. Så skriver vi tilbage med bekræftelse og praktisk information.

 

 

Hvorfor visdom?

Viden er blevet et centralt omdrejningspunkt i arbejdslivet. Med vores forskellige vidensformer, kompetencer og informationsstrømme er vi i stand til at varetage højt specialiserede opgaver i hyperkomplekse processer. Men med fokus på viden og nytteværdi er der en risiko for, at kontakten med større livssammenhænge glider så langt i baggrunden at vi ikke længere kan mærke den.

Visdom er et ord, der i mange årtier har været dømt ude. For hvad skal man med visdom, hvis der er tilstrækkeligt med viden?

Det enkle svar er, at fordybelse omkring visdom kan være med til at skabe mening, kreativitet og glæde – også i det arbejdsliv der er så vigtig en arena i dag. Det er en almenmenneskelig erfaring at der findes måder at betragte livet på gennem visdom. “Visdoms-traditioner” går tusinder af år tilbage, og selv om det aldrig er lykkedes at tage patent på visdom eller fange den i en fast form eller definition – eller måske netop derfor – kan traditionernes indsigter og metoder kan stadig bruges. For visdom er levende, knyttet til en erfaring af skabende momenter af sammenhæng og flow. Visdom gør det muligt at være i sammen med andre og sig selv ud fra et tredje perspektiv, der kan skabe nybrud ind i gamle strukturer. Skabe helhed i det, der før var splittet. Visdommen kan aldrig tvinges. Heller ikke ind i arbejdslivet. Men den kan næres og gives plads.

Hvad sker der på kurset?

Vi arbejder ud fra filosofisk, eksistentiel og  spirituel viden og erfaring med at se på, hvordan det er muligt at arbejde med integrerende visdom hos personer, i grupper og på arbejdspladser.

Vi trækker på indsigter, metoder og perspektiver fra de store visdoms-traditioner i øst og vest, på måder som gør dem levende og praktisk brugbare i en moderne sammenhæng uden at man behøver at overtage nogen af deres verdensbilleder eller gevandter.

Man lærer nogle enkle meditative teknikker som man kan praktisere selv – og andre som kan bruges i teams. De vigtigste indsigter og praktiske redskaber samles til sidst i et “kompas”, en lille skriftlig oversigt du får med hjem, så du har elementer der kan bruges til at støtte i forskellige situationer. Desuden får du samlingen af meditationer som lydfiler, som du slipper efterhånden som du er klar til at navigere på egen hånd. 

Man opbygger et netværk med andre som arbejder med visdom.