Front page

Nybrud hjælper ideer til verden.

Vi tilbyder også foredrag og dialog-aftner til foreninger, menighedsråd, højskoler, virksomheder osv. Vi sætter et kontemplativt lys på tidens mange sammenbrud og gennembrud. Vores kurser og retreats er for alle som ønsker at dedikere tidsrum og hjerterum til at gå dybere og komme klarere til stede i tilværelsen. 

Udviklingsforløb er vores tilbud til teams og organisationer. Det er skræddersyede forløb, hvor vi sammen med jer finder frem til hvordan visdom og eksistentiel dybde kan trives (endnu) mere i jeres arbejde.

Der er brug for dybde

Overfladerne vokser. Ting, projekter, information og netværk hvirvles hurtigere og hurtigere sammen i vores liv. Vi socialiseres til at præstere ved at være dygtige, smarte og sunde efter mange og skiftende standarder og forbilleder. Samtidig skal vi helst lykkes som kreative individer der går imod strømmen og sætter egne standarder. Den voksende overflade er på mange måder en rigdom af muligheder. Men den bliver en meningsløs belastning hvis vi ikke vokser i dybden.

Af-fortryllelse og gen-fortryllelse

Billedet til venstre viser “Laniakea”, en familie af super-galakse-hobe som vores Mælkevej udgør en meget lille del af. Her er mennesket på ingen måde i centrum. Billedet ovenfor med de koncentriske cirkler repræsenterer et  traditionelt billede af verden, mennesket midt i en meningsfuld orden. Den gamle slags “fortryllet” verden er på mange måder gået tabt i vores moderne tid. 

I NYBRUD tror vi det er vigtigt at have blik for tidens  påtrængende problemer – og samtidig se hvordan nye former for skønhed, mening og sammenhæng kan spire frem i det moderne landskab. Derfor lægger vi vægt på at inddrage moderne kunst og videnskab på linje med spirituelle traditioner. De er alle dyrebare kilder til indsigt og udvikling. Vi lægger vægt på at behandle dem respektfuldt, kvalificeret, humoristisk, og i en proces som altid må være levende.


Buddha og Grundtvig mødes

De to herrer på billedet til højre repræsenterer to afgørende former for menneskelig dannelse.

Buddha står for meditation og det kontemplative liv – det at hver af os kan vågne op i sit eget liv og leve det visere og mere omsorgsfuldt. Grundtvig står for levende fællesskab og dialog – det at vi sammen kan opløse stive strukturer og gøre verden til et mere levende og favnende sted.

NYBRUD er et møde mellem Buddha og Grundtvig. Aktiviteterne er ikke specielt for buddhister, folkekirkekristne, grundtvigianere eller mindfulness-udøvere. De er for alle som kan se pointen i fordybende og befriende dannelse – hele livet.