Hvad er kreativitet

Alt levende er kastet ind i en verden, men ikke mindst for mennesket er det muligt at bebo sin verden på mange forskellige måder. De fleste af os bruger meget af livet på at følge med i tilværelsens flow og foretage større eller mindre justeringer hen ad vejen. Men der er i alle menneskers liv punkter, hvor man for alvor vågner op, ser ud over de vante rammer, og kommer i kontakt med noget skabende. Foden flyttes og retningen ændres.

Michelangelo-creation-of-adam-indexPå dette tredje NYBRUD-seminar vil vores fokus være på skabelsens punkt. Det vil sige træne bevidstheden om, at vi hele tiden er del af en virkelighed i tilblivelse – og at måden hvorpå vi agerer i forhold til os selv og andre påvirker det, der bliver til omkring os.

I kristendommen har der været en dominerende tendens til at se skabelse som noget der fandt sted før eller over eller udenfor verden, men også en stærk strømning som tager kærligheden, omsorgen og det som vokser frem i det dennesidige som essentielt. I buddhismen har mange set et fokus på det uforanderlige og uundgåelige, en tilsyneladende lodret modsigelse af at noget skulle blive skabt overhovedet. Men også her er der helt centrale indsigter i tingenes iboende ubestandighed og forbundethed – deres “sam-opståen”.

Nagarjuna_21686I såvel buddhismen som i kristendommen har man gjort den iagttagelse at vores egen ageren kan påvirke meget i livet, samtidig med at vi i livets vigtigste øjeblikke står i dialog med det andet. Skabelsens punkt, der skaber nybrud, kommer ikke kun fra den enkelte, men er et fænomen uløseligt forbundet med samspil – og ofte med et større fællesskabs kollektive kræfter.

Ikke mindst i vores tid kaldes hele tiden på kreativitet og innovation, men ofte overses det, at ægte kreativitet kræver dybde og dialog. På kurset vil vi arbejde med, hvordan kreative processer kan være i dialog med ‘skabelsens punkt’.

Programmet vil ligesom tidligere NYBRUD-seminarer lægge stor vægt på åbne kontemplative praksisser / meditationer med rødder i øst og vest, og lige så stor vægt på udforskninger af tre temaer, igennem foredrag, diskussioner og “kontemplative gruppeprocesser”.

Programmet består af:

  • Korte foredrag / diskussionsoplæg fra gruppelederne,
  • Meditationer – guidede og helt stille
  • Sang og andagt i Sostrups smukke kirkerum
  • Formuleringsøvelser og udforskninger i små grupper
  • Korte fokuserede plenum-diskussioner
  • Måltider og andre pauser med mulighed for at nyde omgivelserne

11825153_10153529633178784_534167724192107647_n

Seminarets rammer:  Dette NYBRUD-seminar foregår på Sostrup Slot og Kloster på Djursland, et nyt spændende center for spirituel og kulturel fordybelse som er åbnet for nylig. Her får vi fine, lyse, nyindrettede seminar-lokaler til vores møder, og kan holde meditationer i en særlig sal med fine glasmosaikker og andre fordybende stunder i klosterkirken. I klostret fornemmer man stadig den daglige andagt og sang som var nonnernes liv på stedet i mange år – der var et særligt fokus på Maria og på hjertets spiritualitet, som stadig har ekko i stednavne som “Maria Hjerte Engen”. Lige
uden for døren er den smukke slotspark, hvorfra man kan gå ture videre ind i skove eller til en fin strand. Programmet vil ud over meditationer, foredrag og refleksioner indeholde passende pauser så man kan nyde kontemplerende gåture, individuelle meditationer, jam-sessions, etc. Sostrups kok sørger for farverige vegetariske måltider suppleret med lidt fisk.

11816309_10153529633823784_8066879613580104801_o

Start og slut: