Fødselshjælp til ideer og kvantespring

Vi yder konsulenthjælp til organisationer og enkeltpersoner, med fokus på den levende ide, der kan løfte og skabe nyt liv og sammenhæng.

 

Har du en spirende ide til et vigtigt projekt, men behov for sparring med at få den tænkt og udtrykt så stærkt og klart at den kan bevæge? Står jeres organisation midt i et skred hvor man mærker at en nyorientering er på vej — men hvor der mangler det løft som danner dugfriske synteser i stedet for stive kompromiser mellem gamle former? Er tidsånden ved at skabe nye behov og muligheder for netop jer? Kalder situationen på et meningsfuldt nybrud?

Så kan vi tilbyde en særlig form for hjælp.

Vi åbner og fordyber et kontemplativt rum, hvor levende ideer trives. Dette kan ofte “skære igennem” ved at løfte blikket til et nyt engagerende niveau, i stedet for at tilbringe lang tid med at køre rundt i modstridende versioner og positioner i det eksisterende.

 

Når vi kan hjælpe med dette, er det ikke ved at have færdigkogte rigtige ideer klar “udefra”, og heller ikke ved at gå ind i eksisterende perspektiver “indefra”, men ved sammen med jer at lytte til den underforståede visdom, som ligger i mennesker, grupper og situationer.

Vi hjælper med at lade den klarhed komme til stede, hvor din og situationens visdom kan skinne igennem. Og vi følger den på vej til refleksioner af klare forhold mellem mål, midler og andre hovedelementer.

I dag er der mange der bruger ord som kvantespring og paradigmeskift for at udtrykke et ideal om stærk fornyelse. Men ofte mangler der udsyn til noget andet end større, hurtigere eller mere ensidige versioner af det gamle. Ægte innovation kræver ånd.

Forløbene kan alt efter situation og behov have forskellig længde, men de vil typisk være ret korte og intensive — to til fire møder af 2-4 timer med én af os eller med os begge. Vi strukturerer det med en vekslen mellem udforskende dialog, meditativ fordybelse og en række koncentrerede brainstorm-processer med kontemplativ støtte. Nogle gange følger vi også op en gang eller to med nogle måneders mellemrum, hvis I oplever det som hjælpsomt til at sikre at ideernes virkeliggørelse forbliver i kontakt med dybe indsigter.