Velkommen til NYBRUD

 

Spiritualitet Øst og Vest.
Kontemplative gruppeprocesser.
Seminarer og retreats med fælles fordybelse – i praksis. 

buddha-og-maria3Spiritualitet er begyndt at fylde mere i vores tid. Strømninger fra øst og vest mødes og kombineres, og mange mennesker finder det naturligt at have en spirituel praksis – noget som ellers har ligget vores protestantiske og sækulariserede kultur lidt fjernt. Mange føler sig tilknyttet eller inspireret af både kristne og østerlandske åndsstrømninger – og kombinerer måske endda bevidst livsanskuelser eller praksisser fra flere kilder.

NYBRUDs seminarer og retreats handler ikke kun om dette skred, de er i det. Vi fordyber os i både vestligt og østligt orienteret spiritualitet, i både teori og praksis. Vi vil blive klogere på deres kontraster og resonanser, og aktivt udforske hvordan de kan mødes frugtbart.

Det er ikke længere så interessant at diskutere om mødet mellem forskellige åndsformer skal ske eller ej: de eksisterer sammen i en mere og mere global kultur med hidtil usete muligheder for udveksling, kommunikation og ressourcer til selvudfoldelse.

Kan vi praktisere og reflektere sammen, uden at miste vores egen kerne? Kan det måske endda styrke den? Kan vi bruge mødet til at blive klogere på, hvad spiritualitet dybest set er?

brain_meditation2RGBØst og Vest er er ikke entydige størrelser – heller ikke de to spirituelle impulser, buddhisme og kristendom, som vi især fokuserer på – i øvrigt med åben interesse for andre østlige og vestlige traditioner som fx jødedom, hinduisme og islam. Uanset i hvilken form vi i dag møder dem, sker det på baggrund af den enkeltes ballast af personlig erfaring og viden, og som en del af en ’dansk kultur’. På NYBRUDS seminarer og retreats er en vigtig del af anliggendet at udforske hvordan forskellige traditioner rammer vores virkelighed og former forståelsen af verden.  Hvor udfordrer religioner og visdomstraditioner hinanden i en dansk kontekst, og hvordan er de med til at berige de udfordringer vi befinder os i som mennesker og som samfund.

HelgenasKirkeSigtet er fordybelse.  Hovedinteressen er fælles erfaringer og refleksioner tæt på en levende spirituel praksis – og den måde sådan en praksis rækker ind som impuls og ressource for en omsorgfuld indsats i tiden. Det er vores arbejds-hypotese at den praktiske fordybelse giver mulighed for en større indbyrdes forståelse end en dialog som holder sig til synspunkter og verdensanskuelser, og måske også en bedre mulighed for at trække inspiration fra de to verdener samtidig.

Arbejdsform: vi veksler mellem foredrag, oplæg til samtale omkring centrale emner  i spirituelle og verdslige krydsfelter . fælles praksis – bøn, meditation, sang  og fælles filosofiske refleksioner og dialoger i et meditativt rum (”kontemplative gruppeprocesser”).